توليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
نام کسب و کارتوليدي صنعتي مخزن فولاد رافع (دابو صنعت )
توضیحاتجزئیات محصول نام برنددابو صنعت مبدا کالاایران کارکردصرفه جویی در آب - منبع ذخیره ای برای دیگ بخار در زمان قطع شدن احتمالی آب نوع آب کندانس برگشتیخالص [{moravede}]...