آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتفروش مرغ زنده کشتاری فروش روزانه و ماهانه مرغ گوشتی حداکثر وزن 2/5 کیلو با اختلاف قیمت درب مرغداری سالم و بدون بیماری حداکثر سفارش بالای 6000 مرغ قرارداد با فروشگاه های معتبر انجام میگرد...