شرکت سپید ماکیان
نام کسب و کارشرکت سپید ماکیان
توضیحاتمرغ بدون آنتی بیوتیک عبارت است از مرغ گوشتی که تا سن کشتار (30الی40روز) در واحدهای پرورش مرغ به شیوه صنعتی پرورش یافته و در طول دوره پرورش از هیچ نوع آنتی‌ بیوتیکی چه به صورت تزریقی، آشامیدنی و یا در ...