باسط پژوه تهران
نام کسب و کارباسط پژوه تهران
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران شماره مدلB631 نام برندباسط پژوه تهران وضعیت محصولموجود کاربرداندازه گیری پارامترهای آنالوگ مانند دما، فشار و ... ویژگیدارای 6 ورودی آنالوگ - امکان تنظیم 4 سطح آ...