نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول نام برندنگین تجارت پیام ظاهرپرک و پولکی شکل خلوص98% مبدا کالاایران فرمول مولکولیNaOH نام های دیگرهیدروکسید سدیم، سود کاستیک، کاستیک سود، هیدروکسد سدیم. کاربردصنایع,صنعت شیر ...