مراوده
شير مانومتر دار ، بالن صنعت شير مانومتر دار ، بالن صنعت
بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتشیر مانومتر دار : از جمله نکات مهم در خريد مانومتر مي توان به موارد زير اشاره کرد تا تصميم گيري براي انتخاب به بهترين شکل ممکن صورت پذيرد. سايز صفحه مانومتر جنس مانومتر ( مانومتر تمام استيل...
مهره مانومتر ، بالن صنعت مهره مانومتر ، بالن صنعت
بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتمهره مانومتر میله مانومتر به همراه مهره ی آن برای بستن درجه به کپسول هوا استفاده می شود. جنس این کالا تمام برنج است و از نوع فشرده -اکستروژن- تهیه شده است تا در مقابل فشار هوای کپسول مقاومت کافی دا...
ثبت نام کنید