مهندسی و پژوهشی امواج آبی شیراز
نام کسب و کارمهندسی و پژوهشی امواج آبی شیراز
توضیحاتجزئیات محصول نام برندمهندسی و پژوهشی امواج آبی شیراز مبدا کالاایران سرعت انتقال۲.۵ GHz با برد ۱۰ کیلومتر مورد تاییدشرکت صنایع الکترونیک به لحاظ آزمایشگاه تست محیطی،همچنین تست میدانی تعداد کا...