کومشیان پارت پیشرفته
نام کسب و کارکومشیان پارت پیشرفته
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندكومشيان پارت پيشرفته طریقه ی ارتباطپورت های RS232 و RS485 نحوه قرائت کنتورهابراساس پروتکل های IEC62056-21 و DLMS/Cosem انتخاب هوشمندبین دو بستر GPRS و SMS...