شرکت کانی مغناطیس
نام کسب و کارشرکت کانی مغناطیس
توضیحاتفروش میله مگنت شدت میدان بالا شرکت کانی مغناطیسشرکت کانی مغناطیس طراح و سازنده انواع محصولات معدنی و صنعتی می باشد. این مجموعه ارائه دهنده دستگاهی با عنوان میله و پنجره مغناطیسی با شدت میدان بسیار بال...