سازاکو
نام کسب و کارسازاکو
توضیحاتفروش میله مغناطیسی با طول هفده سانتی متر و قطر سی میلی متر ، ساخت شرکت فکور مغناطیس اسپادانا Ndfe   کاربرد میله مغناطیسی میله مغناطیسی در صنایع مختلف کاربرهای فراوان دارد اعم از صنعت کاش...