مراوده
ژل سیلیکافیوم الیاف دار ژل سیلیکافیوم الیاف دار
بافر || BAFFER
نام کسب و کاربافر || BAFFER
توضیحاتسیلیکاژل الیافی ترکیب میکروسیلیس، فوق روان کننده، واترپروف، الیاف و سایر مواد افزودنی را ژل میکروسیلیس گویند. سیلیکاژل الیافی بافر برای ساخت بتن های آببند و مقاوم کاربرد دارد. بسته بندی: سطل ۲۵ ک...
پاور ژل الیاف دار پاور ژل الیاف دار
بافر || BAFFER
نام کسب و کاربافر || BAFFER
توضیحاتپاورژل الیافی کمپلکس ابرروان کننده پلی کربوکسیلات، میکروسیلیس ، الیاف و سایر افزودنی ها را پاور ژل گویند. پاورژل الیافی بافر، موثر ترین محصول برای ساخت بتن های خود تراکم، مقاوم و ویژه می باشد. میز...
ژل میکروسیلیس ژل میکروسیلیس
شرکت رادین پوشش زرین ( RPZ )
نام کسب و کارشرکت رادین پوشش زرین ( RPZ )
توضیحاتاین ماده با ترکیب میکروسیلیس و پودر فوق روان کننده و آب بدست می اید که مشکلات جاری استفاده از سیلیس را مرتفع میکند. جهت بدست آوردن بتن نفوذ ناپذیر و مقاوم بسیار موثر است....
سوپر ژل میکروسیلیس سوپر ژل میکروسیلیس
Zorlu Shimi
نام کسب و کارZorlu Shimi
توضیحاتسوپر ژل میکروسیلیس نوعی افزودنی اصلاح شده پیشرفته بر پایه کربوکسیلات متشکل از پودر میکروسیلیس ،ابر روان کننده و مواد دافع آب می باشد که برای ساخت انواع بتن های توانمند ، نفوذ نا پذیر و پر دوام مورد اس...
ژل میکروسیلیس الیاف دار ژل میکروسیلیس الیاف دار
بافر || BAFFER
نام کسب و کاربافر || BAFFER
توضیحاتنانوژل الیافی ترکیب میکروسیلیس، فوق روان کننده، واترپروف، الیاف و سایر مواد افزودنی را ژل میکروسیلیس گویند. نانوژل الیافی بافر برای ساخت بتن های آببند و مقاوم کاربرد دارد. بسته بندی: سطل ۲۵ کیلوگ...
ثبت نام کنید