شرکت دیاگو نمک غرب
نام کسب و کارشرکت دیاگو نمک غرب
توضیحاتفروش نمک دریایی تصفیه شده با 4 نوع دانه بندی در بسته بندی های مختلف نمک خوراکی تصفیه شده با بهترین روش تصفیه و بدون ید (مخصوص صنایع غذایی) با برند نانوا باشی نمک خوراکی بددار تصفیه شده با بهترین...