شرکت سپید دُر شایان
نام کسب و کارشرکت سپید دُر شایان
توضیحاتاز نمک فرآوری کنجد برای تولید محصولاتی همچون حلوا شکری، کرم کنجد و سُس کنجد استفاده می شود. در مراحل ابتدایی، کنجد در کارخانه بوجاری می شود. پس از آن، عملیات پوست گیری کنجد آغاز می شود. برای ...