آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتفروش نهال درخت بیدمشک ، درخت بید مشک عطری سن نهال بید مشک 2 سال تکثیر نهال بیدمشک از طریق قلمه میباشد. محصول نهالستان پارس،نهال مشهد،مهندس زردادی نهال بیدمِشک درخت یا درختچه ای زینتی از تی...