شركت سنگ شکن سازه
نام کسب و کارشركت سنگ شکن سازه
توضیحاتنوار نقاله تولیدی سنگ شکن سازه برحسب سفارش مشتری ازچند نوع لوله ،تیرآهن ،نبشی و قوطی قابل ساخت است و سیستم انتقال نیرو به دوطریق گیربکس موتور سرخود و گیربکس کتابی می باشد. شرکت فنی مهندسی سنگ شکن ساز...