شرکت بازرگانی چسب چی
نام کسب و کارشرکت بازرگانی چسب چی
توضیحاتفروش نوار چسب برق 2 سانت 8 یارد دیاموند الماس فروش عمده چسب برق دیاموند رنگی و مشکی در طول 8 یارد موارد مصرف برای وصل کردن الکترونیک با الکترونیک روش مصرف پس از تمیز کردن سطوح مورد نظر میتوانید ا...