مراوده
خدمات نیلینگ و انکراژ خدمات نیلینگ و انکراژ
تیم مهندسی شیراوند
نام کسب و کارتیم مهندسی شیراوند
توضیحاتانجام کلیه خدمات پایدارسازی گودهای خاکی به روشهای نیلینگ ، انکراژ و سازه خرپایی قیمت: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان واحد قیمت: متر مربع...
نیلینگ نیلینگ
اطلس پی پایدار
نام کسب و کاراطلس پی پایدار
توضیحاتطراحی و اجرای گودبرداری های عمیق به روش نیلینگ ، انکر...
طراحی و اجرای نیلینگ طراحی و اجرای نیلینگ
طاووس سازه
نام کسب و کارطاووس سازه
توضیحاتطراحی و اجرای نیلینگ...
پیمانکار پایدار سازی گود با روش انکراژ پیمانکار پایدار سازی گود با روش انکراژ
پیمانکار نیلینگ استرامبکو
نام کسب و کارپیمانکار نیلینگ استرامبکو
توضیحاتراه حل شرکت استرامبکو در پایدار سازی گود های عمیق استفاده از روش انکراژ و وارد نمودن تنش اولیه به خاک است. در این روش بسته به نتایج تحلیل نرم افزار های Geo - Slope و Plaxis تعداد رشته های مورد نیاز اس...
نیلینگ نیلینگ
آتی ساخت
نام کسب و کارآتی ساخت
توضیحاتطراحی و اجرای نیلینگ پایدار سازی گود اجرای سازه نگهبان و خرپا...
میخکوبی میخکوبی
آرا سازه خاک
نام کسب و کارآرا سازه خاک
توضیحاتمشاور و پیمانکار تخصصی خدمات مهندسی ژئوتکنیک معرفی گروه ساختمانی آرا سازه از سال۱۳۹۰، با هدف اجرای پروژه های پایدارسازی در تهران شروع به کار نموده و از آن تاریخ تا کنون در نقاط مختلف تهران موفق به پ...
پایدارسازی دیواره گود با نیلینگ و انکراژ پایدارسازی دیواره گود با نیلینگ و انکراژ
پرسیس پی
نام کسب و کارپرسیس پی
توضیحاتطرح،تامین مصالح و اجرای عملیات پایدارسازی دیواره گود با نیلینگ و انکراژ...
پیمانکار نیلینگ پیمانکار نیلینگ
پیمانکار نیلینگ استرامبکو
نام کسب و کارپیمانکار نیلینگ استرامبکو
توضیحاتطراحی و اجرای عملیات گودبرداری به روش نیلینگ - میخکوبی - تهیه طرح بهینه به منظور اطمینان از ایمنی اجرای گودبرداری با استفاده از نرم افزارهای Geo-slope و plaxis و مبتنی بر آیین نامه FHWA . اجرای عملی...
پایدارسازی پایدارسازی
شرکت مهندسین ژئوتکنیک اساس خاک (نیلینگ)
نام کسب و کارشرکت مهندسین ژئوتکنیک اساس خاک (نیلینگ)
توضیحاتپایدارسازی گود با انواع روشهای نیلینگ ، انکراژ ، سازه نگهبان قیمت: از ۱۴۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ تومان واحد قیمت: مترمربع...
نیلینگ و انکراژ نیلینگ و انکراژ
شرکت مهندسین ژئوتکنیک اساس خاک (نیلینگ)
نام کسب و کارشرکت مهندسین ژئوتکنیک اساس خاک (نیلینگ)
توضیحاتقیمت: از ۱۴۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ تومان واحد قیمت: متر مربع...
پایدارسازی گود تاپ داون پایدارسازی گود تاپ داون
مهندسین مشاور طراحان پی پژوه
نام کسب و کارمهندسین مشاور طراحان پی پژوه
توضیحاتطراحی و اجرای تخصصی روش تاپ داون جهت گوبردارذی...
پایدارسازی گود انکراژ-نیلینگ پایدارسازی گود انکراژ-نیلینگ
مهندسین مشاور طراحان پی پژوه
نام کسب و کارمهندسین مشاور طراحان پی پژوه
توضیحاتطراحی و اجرای پایدارسازی گود و خاکبرداری به روش انکراژ و سولجر...
نیلینگ نیلینگ
آرا سازه خاک
نام کسب و کارآرا سازه خاک
توضیحاتمشاور و پیمانکار تخصصی خدمات مهندسی ژئوتکنیک معرفی گروه ساختمانی آرا سازه از سال۱۳۹۰، با هدف اجرای پروژه های پایدارسازی در تهران شروع به کار نموده و از آن تاریخ تا کنون در نقاط مختلف تهران موفق به پ...
ثبت نام کنید