نورصنعت فردوس
نام کسب و کارنورصنعت فردوس
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر مبدا کالاایران شماره مدلSHC-1 نام برندنور صنعت فردوس جهت جريان هوا افقیدارد فیلتر هپا با راندمان %997/99 با امکان تعویض آساندارد لامپ UVدارد میزان لوکسحداکثر...