بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتگاز Sf6 یا هگزا فلوراید گوگرد یا سولفور هگزا فلوراید یک گاز بی رنگ و بی بو و غیر محرق است. این گاز به دلایل بسیار زبادی در صنایع و بویژه در صنعت برق صنعتی کاربرد فراوانی دارد. گاز sf6 را معمولا به ...