شرکت جهان قیر پارس
نام کسب و کارشرکت جهان قیر پارس
توضیحاتفروش سود پرک سدیم هیدروکسید، به عنوان یک باز قوی، یکی از مواد شیمیایی صنعتی بسیار مهم به‌ شمار می‌رود، از کاربردهای این ماده شیمیایی می توان به موارد زیر اشاره کرد: صنایع رنگرزی تولید کارتن و...