شرکت بازرگانی اکسین شیمی توس
نام کسب و کارشرکت بازرگانی اکسین شیمی توس
توضیحاتویناپس 5043 و 8031 (افزودنی های چسب کاشی و چسب خمیری) که به عنوان رزین پودری از آن استفاده میشود ،در کیسه های 25 کیلویی ارائه میگردد. ویناپس ارائه شده توسط شرکت بازرگانی اکسین شیمی مارک ویکر(wacker) ...