صنایع غذایی صادق
نام کسب و کارصنایع غذایی صادق
توضیحاتکشک یکی از فرآورده های فرعی شیر است که به روش سنتی از جوشاندن ،تغلیظ یا خشک کردن دوغی که پس از کره گیری باقی می ماند یا از ماست بدون چربی تهیه میشود. ماده اولیه آن عبارتست از شیر میش ،بز ،گاو یا مخلو...