آرتا صنعت کیهان
نام کسب و کارآرتا صنعت کیهان
توضیحاتکلمپ تعمیراتی استیل تعدادی کلمپ نشتی گیری و انشعاب گیری ساخت AVK REWAG هلند به شرح زیر موجود است. (موجودی از هر مدل 1 عدد میباشد) انشعاب گیری استیل برای قطر لوله 135 تا 145 میلیمتر- قطر انشعاب...