نیک مهر گستر تهران
نام کسب و کارنیک مهر گستر تهران
توضیحاتکنترلرقابل برنامه ریزی CX8090 از خانواده کنترلرهای جدید سری CX8000 می باشد که براساس پروتکل ارتباطی اترنت طراحی شده است. مشخصات کنترلرقابل برنامه ریزی CX8090 این کنترلر می تواند به عنوان جایگزین بسی...