خاصدانه
نام کسب و کارخاصدانه
توضیحاتفروش کنجد سودانی درجه 1 کنجد سودانی بدون پوست برای تولید ارده بسیار مناسب می باشد. این نوع کنجد پس از واردات به داخل کشور توسط دستگاه های تمام اتوماتیک پوستگیری و سپس حرارت داده می شود که در نهایت ...