تسنیم کیمیا سیستم
نام کسب و کارتسنیم کیمیا سیستم
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر مبدا کالاایران نام برندتعاونی تسنیم کیمیای سیستم جنس عایقفیبر سرامیکی فشار عملیاتیخلا، گاز بی اثر، اتمسفر هوا و اکسیژن از 1200 درجه تا 1700 ° C مورد مصرفرسوب اکس...