تسنیم کیمیا سیستم
نام کسب و کارتسنیم کیمیا سیستم
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر مبدا کالاایران نام برندتعاونی تسنیم کیمیای سیستم جنس عایق و المنت دماییگرافیت دمای عملیاتی2200°C - 3000°C کنترل دمای کوره توسطپیرومتر (آذرسنج) مورد استفادهتولی...