آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتبالن صنعت وارد کننده ست تنفسی هانیول به همرا شیر قفل شونده و مانومتر مخصوص و ماسک و متعلقات کامل محصولی جدید از بالن صنعت میباشد. انواع ست تنفسی مخصوص بیمار. مخصوص کوهنوردان و ورزشکاران. م...