شرکت بهینه پردازش آرمان
نام کسب و کارشرکت بهینه پردازش آرمان
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلTS500 نام برندABPVibro مبدا کالاایران ویژگی (1)قابل استفاده برای سنسورگذاری و ایجاد عیوب مختلف ارتعاشی ویژگی (2)ایجاد خرابی در شفت، بیرینگ و دیسک ویژگی (3)قابلیت اتصا...