صنایع سنگ چلیپا
نام کسب و کارصنایع سنگ چلیپا
توضیحاتفروش سنگ گرانیت نطنز در صنایع سنگ چلیپا سنگ گرانیت نطنز از متداولترین سنگ های گرانیتی کاربردی در محیط های مختلف می باشد. سنگ گرانیت نطنز دارای زمینه سفید رنگ و با خال های مشکی و طوسی موجود می باشد ...