آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتفروش گردو خارجی تازه مغز پر چند تن گردو خارجی تازه درجه یک بشرط دارم   گردو را به نام "غذای مغز" نیز می شناسند و این فقط به خاطر شباهت آن به مغز نیست، بلکه به خاطر وجود امگا ۳ فراوان آن ...