پخش لوله و اتصالات میرزایی
نام کسب و کارپخش لوله و اتصالات میرزایی
توضیحاتسیستم گرمایش از کف با لوله پنج لایه و اتصالات ایزوپایپ که دارای ۱۰ سال گارانتی بیمه نامه کتبی بیمه ایران و ضمانت نامه شرکت می باشد دارای دو نوع pex , pert می باشد. اتصالات ایزوپایپ به سه نوع کوپلی . ...