مهد لاستیک توس
نام کسب و کارمهد لاستیک توس
توضیحاتگسگت دابل جکت(DOUBLE JACKET GASKET) این نوع گسکت ها از یک پوشش فلزی و یک پر کننده (مغز) غیرفلزی تشکیل شده است ماده غیر فلزی پر کننده حالت ارتجاعی را به گسکت می دهد روکش فلزی از پر کننده محافظت ن...