آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتفروش گلیم فرش دستباف ترکمن یا پالاس گلیم فرش دستباف ترکمن یا پالاس، نوعی گلیم پشمی یک رو است که غالباً بعنوان زیرانداز بکار می رود. معروفترین گلیم ترکمن یا پلاس در ترکمن صحرا بافته می شود و در آ...