صادرات گوجه فرنگی
نام کسب و کارصادرات گوجه فرنگی
توضیحاتفروش گوجه صادراتی گوجه فرنگی که زادگاهی در امریکای جنوبی دارد در زمان های دور با انچه امروز می شناسیم متفاوت بوده است . مطالعات نشان می دهد این گیاه علفی شکل و خود رو بوده اند و میوه هایی سبز رنگ د...