صنعت پرداز دنا
نام کسب و کارصنعت پرداز دنا
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیتجهیزات سرمایی لابراتوآر مبدا کالاایران شماره مدلFD-7503/ 5003-URT نام برنددنا وکیوم دماي كندانسور 5003-URT50- درجه سانتي گراد دماي كندانسور FD-750375- درجه سانتي گرا...