دانش پژوهش فجر
نام کسب و کاردانش پژوهش فجر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل89FB-1-92-A نام برنددانش پژوهش فجر مبدا کالاایران تلرانس دمای طبقات+ و -2 درجه سانتی گراد دقت نمایشگر ثبات و کنترلر0.1 درجه سانتی گراد تعداد کمپرسور دانفوس2 جنس بدن...