بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتمانومتر استیل مانومتر استیل که یکی از محصولات شرکت بالن صنعت می‌باشد در کاربردهای متنوع جهت گازها و سیالات ویسکوز غیر خورنده هیدرولیکی و پنوماتیکی مورد استفاده قرار میگیرد . کاربرد دارد. و مشخصا...