بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتمانومتر آزمایشگاهی در سال 1849 ميلادي مانومتر (manometer) توسط فردی به نام ايگنه بوردن در فرانسه اختراع و ثبت شد. مانومتر وسیله ای است برای اندازه گیری فشار از ستون مایعی که معمولا آب یا جیوه می با...