بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتمانومتر آمریکایی مانومتر آمریکایی توسط شرکت بالن صنعت عرضه می شود از بهترین مانومتر ها می باشد. این مانومتر ساخت کشور آمریکا با استاندارهای جهانی ساخته شده است. انواع مانومتر : انواع مختلف مانو...