بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتمانومتر 200 بار مانومتر 200 بار بدنه ای از جنس استیل و برنجی با فشار خروجی 200 بار، مخصوص تمامی گازهای صنعتی, آزمایشگاهی و گاز های مایع می باشد. این مانومتر توسط شرکت بالن صنعت به بازار عرضه می شود...