تيبا فراز آراد (آراد پنل)
نام کسب و کارتيبا فراز آراد (آراد پنل)
توضیحاتجزئیات محصول پرداخت سطحسایر نوعپوشش های شیشه ای جنسسایر شماره مدل7 نام برندپلکسی مبدا کالاایران توان عملیاتیتزیینی عملکردتزیینی ابعاد30×30 سانتیمتر مساحت0.09 مترمربع ضخامت5 - 3 م...