گروه صنعتی آب حیات
نام کسب و کارگروه صنعتی آب حیات
توضیحاتفلنج پلی اتیلن (اتصالات پلی اتیلن) دامنه کاربرد فلنجها در لوله کشی (Piping) به عنوان یکی از اجزای اتصالات (Fittings)، که معمولا در تغییر مسیر یا تغییر قطر لوله استفاده می شوند و معمولا توسط فرآینده...