روتنگران پارسه
نام کسب و کارروتنگران پارسه
توضیحاتفلنج ها برای اتصال لوله به اتصالات و شیرآلات استفاده می گردد . در واقع فلنج وسیله ای است که انتهای لوله را به شکل فلنچی و سوراخ در میآورد که ،برای متصل شدن به ادوات دیگر تاسیساتی مناسب و لازم است. ...