مهندسی نیک سرام رازی
نام کسب و کارمهندسی نیک سرام رازی
توضیحاتجزئیات محصول نام برندنیک سرام رازی مبدا کالاایران نوع گریدگرید پزشکی نوع مادهنانو پودر مدل مادهبه صورت آزمایشگاهی مقدار مادهبسته های 5 و 10 گرمی کاربردماده آزمایشگاهی جهت انجام تحقیقات م...