مراوده
دستگاه آبکاری فانتاکروم دستگاه آبکاری فانتاکروم
شرکت امگا فلوک
نام کسب و کارشرکت امگا فلوک
توضیحاتتولیدکننده دستگاه آبکاری فانتاکروم پودر مخمل پودرمخمل ایرانی پودر مخمل چینی پودر مخمل ترک فرمول ابکاری مواد ابکاری...
دستگاه مخمل پاش امگافلوک دستگاه مخمل پاش امگافلوک
شرکت امگا فلوک
نام کسب و کارشرکت امگا فلوک
توضیحاتامگافلوک تولید کننده انواع دستگاه مخمل پاش /دستگاه ابکاری فانتاکروم/دستگاه هیدروگرافیک یا همان دستگاه چاپ ابی و تامین مواد اولیه اعم از : پودر مخمل ایرانی /چینی/ترک مواد ابکاری فانتاکروم فیلم...
ثبت نام کنید