مراوده
نرم افزار مولد پورتال ستاک (™PGP) نرم افزار مولد پورتال ستاک (™PGP)
فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاک
نام کسب و کارفناوران اطلاعات و ارتباطات ستاک
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندفناوران اطلاعات و ارتباطات ستاک پشتیبانی زبانپشتیبانی همزمان از انواع زبان های راست به چپ و چپ به راست به همراه شاخصه های محلی کاربریآسان با کنت...
سامانه تبادل اطلاعات کسب و کار (ستاک) بر پایه فناوی رایانش ابری سامانه تبادل اطلاعات کسب و کار (ستاک) بر پایه فناوی رایانش ابری
فناوران اطلاعات و ارتباطات ستاک
نام کسب و کارفناوران اطلاعات و ارتباطات ستاک
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندفناوران اطلاعات و ارتباطات ستاک پشتیبانی سیستم عاملویندوز وضعیت محصولموجود پلتفرمNet. پایگاه دادهSQLServer2008 زبان برنامه نویسیC...
ثبت نام کنید