مراوده
طلا کلوئیدی طلا کلوئیدی
فناوران مهرگان شیمی سامان
نام کسب و کارفناوران مهرگان شیمی سامان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران مهرگان شیمی سامان مبدا کالاایران نوع گریدسایر نام های دیگرنانو طلا توصیفتعلیق ذرات ریز طلا در یک ماده‌ی سیال متشکل ازذرات بسیار ریز و میکروسکوپی طلا معلق در آب...
نانو محلول کلوئید نقره نانو محلول کلوئید نقره
فناوران مهرگان شیمی سامان
نام کسب و کارفناوران مهرگان شیمی سامان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران مهرگان شیمی سامان مبدا کالاایران نوع گریدسایر اشکالکره ای، میله ای، مکعبی، فیلمی خاصیتآنتی باکتریال مقدار ذرات نقره1000PPM-4000PPM درصد خلوصبالای 99 درصد ا...
میکرو اچ MPB Etch میکرو اچ MPB Etch
فناوران مهرگان شیمی سامان
نام کسب و کارفناوران مهرگان شیمی سامان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران مهرگان شیمی سامان مبدا کالاایران نوع گریدسایر کاربردآبکاری برد مدارچاپی و نیز پلاستیک ، برای ایجاد پوشش فلزی روی برد و پلاستیک فناورینانو تکنولوژی مزایاایجاد ز...
چربیگیری گرم MPB AS 13 چربیگیری گرم MPB AS 13
فناوران مهرگان شیمی سامان
نام کسب و کارفناوران مهرگان شیمی سامان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران مهرگان شیمی سامان مبدا کالاایران نوع گریدسایر نحوه استفادهاستفاده با با 50 درصد رقیق شدن در آب مقطر زمان مورد نیاز5 – 3 دقیقه ویژگیعاری از سود-PHدر محدوده ی پا...
محلول چربی گیر قلیایی MPB AS 123 محلول چربی گیر قلیایی MPB AS 123
فناوران مهرگان شیمی سامان
نام کسب و کارفناوران مهرگان شیمی سامان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران مهرگان شیمی سامان مبدا کالاایران نوع گریدسایر کاربردتمیز کردن قطعات مورد نظر انواعچربیگیری اسیدی و چربیگیری قلیایی نحوه استفادهاستفاده با با 50 درصد رقیق شدن د...
الکترولس نیکل GFN 140 الکترولس نیکل GFN 140
فناوران مهرگان شیمی سامان
نام کسب و کارفناوران مهرگان شیمی سامان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران مهرگان شیمی سامان مبدا کالاایران نوع گریدسایر ویژگی های مکانیکیمقاومت به خوردگی بالا ، مقاومت به سایش بالا، سختی بالا، اصطکاک و تنش پایین و یکنواختی و پوشش صد در ص...
الکترولس مس GFC-124 الکترولس مس GFC-124
فناوران مهرگان شیمی سامان
نام کسب و کارفناوران مهرگان شیمی سامان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران مهرگان شیمی سامان مبدا کالاایران نوع گریدسایر ارائه محلول الکترولسبا سه کنسانتره ویژگیمحلول بسیار پایدار ویژگی 2بهترین کیفیت توضیحات الکترولس فرآیندی است ک...
لایه بردار مس لایه بردار مس
فناوران مهرگان شیمی سامان
نام کسب و کارفناوران مهرگان شیمی سامان
توضیحاتجزئیات محصول نام برندفناوران مهرگان شیمی سامان مبدا کالاایران نوع گریدسایر کاربرد محلول های قلیلییحذف پوشش مس روی بردهای مدار چاپی کاربرد2بصورت اسیدی دمای کاریبین 50 – 45 درجه سانتیگراد ...
ثبت نام کنید