فناوران پارس ماهان فرا تراشه
نام کسب و کارفناوران پارس ماهان فرا تراشه
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندشرکت تعاونی فناوران پارس ماهان تراشه وضعیت محصولموجود ابزار نگارشتوسط قلم مخصوص سایز قاب بیرونی دستگاه اصلی29cm * 40cm در ارتفاع 9.5 cm ...