فناوری اطلاعات و ارتباطات آریا نسیم ایرانیان
نام کسب و کارفناوری اطلاعات و ارتباطات آریا نسیم ایرانیان
توضیحاتوجه تمایز اصلی ساوانا این است که ، کاملاً بومی بوده و متخصصین شرکت فاوانا این نرم افزار را طراحی و پیاده سازی نموده اند و به همین دلیل پشتیبانی، نگهداری و توسعه آن آسان بوده و مبتنی بر نیاز مدیران است...